fbpx

Program

Tegyük zöldebbé az országot

Szlovákiának van mit behoznia a környezetvédelem terén. Az elmúlt négy évben  kormánypártként sok régi, megoldatlan feladatot elvégeztünk, az ország zöld jellegének megőrzéséhez szükséges folyamatokat pedig elindítottuk. Sőt, a zöld diplomácia és a műanyagok elleni küzdelem terén Szlovákia a térség éllovasává vált.

A megkezdett folyamatokra építve, a HÍD párt hatékonyabbá kívánja tenni a víz, az erdők, a természet, a talaj, a levegő és az éghajlat védelmét, valamint a hulladéklerakók elleni küzdelem fokozását tervezi.

Vízvédelem

Az elmúlt négy évben jelentősen javítottuk Szlovákia legértékesebb nyersanyaga, a víz védelmét. Elfogadtattuk a mérföldkőnek számító lex Csallóközt. Történelmileg ez az első törvény, amely a stratégiai fontosságú vízgazdálkodási területek védelmére vonatkozik. Egyértelmű szabályokat határoz meg, növeli a kiszabható bírság összegét és javítja a nyilvánosság tájékoztatását. Kidolgoztunk egy programot a szennyvízcsatornák és az ivóvízhálózatok építésének támogatására a kis településeken. Megelőző intézkedéseket fogadtunk el az aszály leküzdésére.

El akarjuk indítani a házi, fúrt kutak felülvizsgálati programját. Létrehozunk egy államilag finanszírozott mechanizmust a kutak vízminőségének ellenőrzésére, majd régiószerte feltérképezzük a kutakban lévő víz emberi használatra való alkalmasságát. Támogatási rendszert dolgozunk ki a lakosság vízellátására szolgáló kutak mélyítésére, amire elsősorban az aszály által fenyegetett területeken van szükség.

Újraindítottuk és hatékonyabbá tettük a felszín alatti vizeket veszélyeztető régi környezetvédelmi terhek felszámolásának folyamatát. Jelenleg mindegy 150, többnyire régen, még a korábbi rendszerben keletkezett ipari lerakó felszámolása van folyamatban. További 200 környezeti terhelés kármentesítését mielőbb meg kell kezdeni.

Az aszály megelőzése érdekében ésszerűsíteni kell a vízzel való takarékoskodást. Ideális lenne a használt víz újrahasználata illetve az esővíz felhasználása. (A wc-öblítéshez használjon például mosdóvizet vagy esővizet.)

Az elmúlt választási időszakban fokoztuk az önkormányzatok vízvisszatartás javítása érdekében hozott intézkedéseinek uniós alapokból történő támogatását. A jövőben elengedhetetlen lesz nagyobb figyelmet fordítani a háztartások hasonló lépéseinek finanszírozására is. 

A nagyszabású fejlesztési projekteknél követelmény lesz a vízmegtartó megoldások alkalmazása, illetve az esővíz felhasználása. A meglévő lakóépületek és családi házak esetében támogatni fogjuk a környezetbarát vízkezelésbe történő beruházásokat. Az ivóvízzel történő öntözést és öblítést fokozatosan meg kell szüntetni.

Az árvízvédelmi intézkedéseknél a zöld megoldásokat kell előnyben részesíteni, a vizes élőhelyek helyreállítását, az árterek ésszerű mértékű erdősítését úgy, hogy ne borítsa fel a víz természetes körforgását az adott területen.

Erdővédelem

Tizenhét év után, 2019-ben sikerült beindítanunk a változásokat Szlovákia legértékesebb területeinek védelme terén. 400 ezer hektáron betiltottuk a nagy kiterjedésű erdőirtást, és megerősítettük az állami természetvédelmi hatóság hatásköreit. Ám még csak a hosszú évekig magunk előtt tolt problémák megoldásának kezdetén tartunk. Miközben az éghajlatváltozással, a vízhiány kockázatával összefüggésben az erdővédelem kérdésének a jövőbeli kormány számára is prioritássá kell válnia.

Elengedhetetlen az erdőállomány nyilvántartásba vétele. Egyértelműen és végérvényesen meg kell határozni, mely erdők töltenek be természetvédelmi szerepet, melyek szolgálnak rekreációs célokra és melyeket szánják fakitermelésre. 

A nyilvántartás alapján pedig a védett állami erdőterületek a környezetvédelmi minisztérium, a rekreációs célra szánt erdők az önkormányzatok kezelésébe kerülnének, a gazdasági erdők pedig az agrártárca vagyonkezelésében maradnának. 

Az erdőleltár alapján egységessé válik a gazdálkodás, a tulajdonosok, települések, vállalkozók pedig tudni fogják, milyen tevékenység végezhető és milyen nem az adott erdőterületen.

A következő lépés az emberi beavatkozás nélküli területek kiterjedésének növelése. Jelenleg a legszigorúbban védett helyszínek mindössze 2 százalékot tesznek ki. Elengedhetetlen, hogy arányukat 5 százalékra növeljük.

Folytatni kell a magánkézben lévő védett erdők felvásárlását. Esetleg telekcserét lehet ajánlani a védett területeken található parcellákért, hogy ezzel is nőjön a beavatkozásmentes övezetekben az állami telkek aránya. 

Bővíteni kell a szerződéses erdőgondozás intézményét, amikor a magántulajdonosok támogatást kapnak az államtól, ha természetbarát erdőgazdálkodást folytatnak parcelláikon. 

Növelni kell az erdőgazdálkodás átláthatóságát, közzé kell tenni a nemzeti parkokban folytatott fakitermeléssel kapcsolatos aktuális adatokat. Ezzel megakadályozható a törvénytelen kitermelés, és megvédhetők a tisztességes erdészek a hamis vádaktól.

Javítani és egyszerűsíteni kell azoknak az erdőgazdálkodóknak a támogatását, akik a fakitermelés helyett a természetbarát erdőgazdálkodást részesítik előnyben, és ezzel hozzájárulnak az erdei ökoszisztémák funkcióinak fenntartásához (talajvédelem, szén-dioxid-megkötés, vízmegtartó funkció, biodiverzitás megőrzése, …)

Természet- és környezetvédelem

A természet- és a biodiverzitás védelme terén is jelentős Szlovákia lemaradása. Az elmúlt időszakban több védett terület gondozási programja és védett állatfajok fajvédelmi programja is életbe lépett. A természet- és környezetvédelem szempontjából két kulcsfontosságú intézmény, az Állami Természetvédelmi Hivatal és a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet átalakítása is elkezdődött. A tárcák közötti együttműködés jegyében pedig megalakult a környezetvédelmi rendőrség.

A jövőben folytatni kívánjuk a megkezdett reformokat, hogy növeljük a természet- és környezetvédelmi intézmények iránt  a közbizalmat. Tovább kell növelni a döntéshozatal átláthatóságát és fokozni kell a szakmaiságot, hogy az intézmények tevékenysége ne csak a szankcionálásról szóljon, hanem a megelőzésről is.

Elengedhetetlen lesz a járási hivatalok környezetvédelmi osztályait közvetlenül a környezetvédelmi tárca irányítása alá vonni. Ezzel az intézkedéssel biztosítható lesz a szükséges személyzeti állomány és az alkalmazottak megfelelő bérezése.

Talajvédelem

A mezőgazdaság területén is a természetbarát gazdálkodást folytató termelőket kell előnyben részesíteni, akik ezzel hozzájárulnak a talaj minőségének megőrzéséhez és tekintettel vannak például a beporzó rovarokra és a madarakra.

A magángazdák támogatáskor mérlegelni kell, hogy alkalmazzák-e a vetésforgót, hogy ezzel is megőrizzék a talaj tápanyagtartalmát és elejét vegyék a talaj kiszáradásának. 

Ugyanakkor ösztönözni kell őket arra, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek a beporzók és más fontos fajok számára. Az állami kezelésben lévő földterületek esetében pedig kötelezővé kell tenni az ökológiai szemléletű gazdálkodást. 

Szükségesnek tartjuk meghatározni a monokultúrás- és energianövény-ültetvények (pl. repce) maximális kiterjedését.

Az állattenyésztésben szigorítani kell a nagykapacitású állatfarmokra vonatkozó szabályokat, hogy elkerüljük a túlzott környezetszennyezést vagy -károsítást.  

Támogatási rendszert kell kidolgozni a mezőgazdasági térségek tájelemeinek megőrzésére. Szélfogók, ligetek, fasorok, füves területek helyreállítása, melyek megakadályozzák a talaj kiszáradását, egyben menedéket nyújtanak a ritka állatfajoknak és beporzóknak.

A légkör és a klímavédelem

Szlovákiában 2017-ben módosult, korszerűbbé vált a légkör védelméről szóló jogszabály. Ez lehetővé tette az alacsony kibocsátású zónák kijelölését, a közepes méretű légszennyezők számára szigorúbb kibocsátási határértékeket írt elő és hatékonyabbá tette a szmoghelyzetről való tájékoztatást. Biztosítottuk a modernizációs alap létrehozását, amely támogatja az ipar környezetbarátabbá alakítását, és aktívan bekapcsolódtunk a felső-nyitrai szénmedence átalakításának projektjébe is.  

Elindítottuk a kazáncsereprogramot a háztartások számára, ennek köszönhetően hamarosan  mintegy 10 ezer elavult fűtőberendezés cserélődhet le környezetbarátabb, gázüzemű kazánra. A háztartásokban használt régi kazánok cseréjét azonban folytatni kell, hogy a legrégebbi kazánokat fokozatosan környezetkímélőbb berendezések válthassák fel mindenhol, ahol ez lehetséges.

Figyelmet kell fordítani azokra a régiókra is, ahol a földgáz nem száz százalékosan elérhető, mint például a Rimaszombati járás vagy az árvai régió. Ezen régiók esetében speciális kazáncsere-felhívást teszünk közzé, amely lehetőséget nyújt arra, hogy az elavult fűtőberendezéseket olyan környzetekímélőbbre cseréljék, amelyek függetlenek a földgáztól. 

Főleg a városokban kell növelni az alacsony széndioxid-kibocsátású közlekedési módok – a vasúti, illetve a víziközlekedés – mértékét. A városokban és falvakban növelni kell a zöld infrastruktúra arányát, vagyis bővíteni kell a városi parkokat, zöldfelületeket.

El kell indítani a megújuló energiaforrások igazságos támogatását. Szlovákiának lehetősége van napenergiával fedezni a teljes energiafogyasztás csaknem 30 százalékát. Hatalmas lehetőség rejlik a geotermális-  és a szélenergiában is. Elkerülhetetlen, hogy állami és magánforrások közös felhasználásával növeljük a megújuló energiaforrások kihasználásának arányát, és egyben csökkentsük az ipar energiaigényét. Az ipar egységnyi energiaigénye jelenleg csaknem kétszerese az EU átlagának, ami rontja a versenyképességünket. 

Tovább kell erősíteni Szlovákia jó hírét, mint felelős környezetvédelmi politikát folytató országét. Folytatni kell a Párizsi Egyezmény elfogadásával, a Zöld Klímaalaphoz való csatlakozással és a V4 elnökségével elért diplomáciai sikereket.

Védjük meg környezetünket a hulladéklerakók terjedésétől

Az utóbbi négy évben a hulladéklerakók elleni küzdelemben is jelentős lépéseket tettünk. Bevezettünk egy motivációs hulladéktárolási díjszabást, mellyel a hulladék osztályozására ösztönözzük a községeket, bevezettük a betétdíjas rendszert és betiltottuk az egyszer használatos műanyag termék forgalmazását. A hulladékgazdálkodás terén több mint 270 pályázatot támogattunk. Beindítottuk a körforgásos gazdaságot. De a munkát folytatnunk kell.

Továbbra is arra kell törekednünk, hogy csökkentsük a hulladéklerakók használatát, és megszűnjön ezen a téren Szlovákia nagyhatalmi pozíciója. Olyan hulladékpolitikát kell kialakítanunk, hogy a jövőben kifizetődő legyen osztályozni, újrahasznosítani és energetikailag hasznosítani a hulladékot. És fordítva: ne érje meg hulladéklerakókban tárolni a szemetet.

A városokban és a falvakban egyaránt kulcsfontosságú lépésnek számít a mennyiségalapú hulladékgyűjtés bevezetése. Tehát meg kell szüntetni az átalánydíjat és helyette a motivációs díjazás rendszerét kell bevezetni. Azok a háztartások, melyek osztályoznak, fizessenek kevesebbet, mint pl. az a szomszéd, aki nem szeparálja a szemetét. Ezzel csökkenteni tudjuk a lerakóra kerülő hulladék mennyiségét, a felelősségteljesen működő háztartásokban pedig csökkenne a hulladék elszállításának költsége. 

Az illegális hulladéklerakók keletkezése esetében újra növelnünk kell a kiszabható pénzbírság összegét, és a községekkel együttműködve létre kell hozni a kihágások bejelentésének és a büntetés behajtásának mechanizmusát. 

Újabb befektetésekre is szükség lesz, hogy modern újrahasznosító berendezéseket létesíthessünk. Ráadásul Szlovákiában nem kapnak megfelelő támogatást az újrahasználati közösségi központok. Ezek olyan szociális és környezetvédelmi központok, ahol a lakosok elcserélhetik feleslegessé vált tárgyaikat, eszközeiket.

Az élelmiszer-pazarlás jelentős csökkentése is elkerülhetetlen lesz. Ebben segíthet az élelmiszerek leegyszerűsített és egységes címkézése. Korlátozni kell a pazarlást az üzletekben és az éttermekben is.

Fontos lesz a modern, biogázállomások építésének támogatása is, amelyek biológiailag lebomló hulladékból állítanak elő energiát, és nem terhelik a környezetüket. 

A műanyagok elleni küzdelemben meg kell akadályoznunk a további fölösleges műanyag termékek gyártását, pl. teljesen be kell tiltani a műanyag táskák forgalmazását és többször használatos alternatívájukat kell támogatni.  

El kell érni, hogy az általános iskolákban a környezeti nevelés a tanterv szerves részévé váljon.