fbpx

Najväčšie úspechy

Na ekologickejšie vykurovanie domácností pôjde 35 miliónov eur

Počas môjho pôsobenia na ministerstve životného prostredia sme spustili prvú etapu kotlovej dotácie. Jej cieľom je finančne podporiť domácnosti, ktoré majú záujem vymeniť svoju pec na tuhé palivo za ekologickejšie vykurovacie zariadenie na zemný plyn. Vykurovanie domácností tuhým palivom totiž na Slovensku patrí medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia. Zdravotné problémy spôsobujú prachové častice, ktoré sa do ovzdušia uvoľňujú pri spaľovaní dreva alebo uhlia.  

Riešením na zlepšenie kvality ovzdušia je ekologické vykurovanie. Zmenou operačného programu sme dosiahli vyčlenenie financií na podporu výmeny starých kotlov v domácnostiach za ekologické zariadenia. Z eurofondov a štátneho rozpočtu ide spolu o sumu 35 miliónov eur. Jednotlivé domácnosti by na výmenu kotlov mohli získať až 3 000 eur. To je suma, ktorá pokryje náklady nielen na zakúpenie nového moderného kotla, ale aj náklady spojené s jeho inštaláciou. Celkovo by sa malo na Slovensku vymeniť 10 000 kotlov.  

Prvé ekologické vykurovacie zariadenia by do domácností mohli doraziť už počas prvého polroka 2020. V ďalšej vykurovacej sezóne by už teda viacerí mohli namiesto tuhého paliva kúriť plynom. Po vyčerpaní finančných prostriedkov bude nevyhnutné v tejto pomoci domácnostiam pokračovať, aby sme mohli vymeniť čo najviac starých kotlov a zlepšili tak kvalitu ovzdušia na Slovensku.

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek bude mať Slovensko ako prvá krajina v strednej Európe

V súčasnosti sa ročne uvedie na slovenský trh 1 miliarda PET fliaš. Z toho 400 miliónov končí na skládkach, či v horšom prípade voľne v prírode, v riekach a pri cestách. Vďaka zálohovaniu, ktoré sme na ministerstve presadili, viac ako 90 % nápojových obalov skončí tam, kam patrí – v recyklačných zariadeniach.  

Skúsenosti zo zahraničia, kde majú zavedené zálohovanie, hovoria jasne. Ide o najefektívnejší spôsob, ako výrazne zvýšiť recykláciu PET fliaš a plechoviek. Taktiež odborné štúdie potvrdzujú, že ak chceme na Slovensku dosiahnuť mieru recyklácie PET fliaš nad 90 percent, jediným spôsobom je práve zálohovanie. To všetko sú argumenty, ktoré ma presvedčili, aby sme zálohovanie PET fliaš a plechoviek na Slovensku zaviedli.  

Hoci sa zálohovanie pokúšali v minulosti zaviesť viacerí politici, až nám sa to podarilo doviesť do úspešného konca. Koncom roka 2018 sme predstavili konkrétny návrh legislatívy, ktorá vzišla z odbornej štúdie Inštitútu environmentálnej politiky. Zavedenie zálohovania odvtedy otvorene podporovali okrem širokej verejnosti aj združenia rybárov, poľnohospodárov, vodohospodárov či ochranárov.

Zaviesť zálohovanie bude povinné iba pre predajne s rozlohou väčšou ako 300 m2, avšak pridať sa môžu aj menšie predajne. Výška zálohy by spočiatku mala byť 12 centov za plastovú fľašu a 10 centov za plechovku. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2020. Zálohovanie sa reálne spustí v roku 2022, po nastavení celého systému zálohovania, zabezpečenia vratných automatov a celkovej logistiky.

Plošné výruby budú zakázané a príroda v národných parkoch bude pod väčšou ochranou

Účinná ochrana pre 400 000 hektárov najvzácnejších prírodných lokalít. Aj to prináša schválená novela zákona o ochrane prírody, vďaka ktorej nebude bez predchádzajúceho súhlasu štátnych ochranárov možný žiaden zásah do prírody v národných parkoch. Novela začne platiť od 1.1.2020.  

Po dlhých 17 rokoch sme dokázali naštartovať potrebné zmeny v ochrane prírody a zaistiť národným parkom takú ochranu, akú si tieto vzácne lokality zaslúžia. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny vyslovene zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach. Náhodná ťažba, akú verejnosť mohla vidieť napríklad v Nízkych Tatrách, už bude minulosťou. 

Nová legislatíva zároveň prináša skutočné právomoci Štátnej ochrane prírody SR. Podľa novely bude totiž súhlas štátnych ochranárov potrebný pri všetkých krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch. Či už sa to týka ťažby dreva, výkopov zeminy, výstavby, postrekov alebo zásahov do vodných tokov.

Ide o výrazný krok vpred, keďže dlhé roky mohli štátni ochranári zabrániť výrubom takmer výlučne iba v najvyššom – piatom stupni ochrany. Tie sú v národných parkoch zastúpené minimálne. Vďaka schválenej novele sa však táto ich právomoc rozširuje na celé územia národných parkov, čo predstavuje takmer 10 % rozlohy Slovenska. Novela si zároveň dáva jasný cieľ, ktorým je postupne dosiahnuť 50 % bezzásahového územia v národných parkoch.

Dočkali sa aj malé obce. Na budovanie vodovodov a kanalizácií získajú milióny eur

Obce a mestá budú môcť získať štedrú dotáciu na budovanie vodovodov a kanalizácií. Najbližších 10 rokov pôjde na tento účel až pol miliardy eur z Envirofondu. Obciam, ktoré si zo svojich malých rozpočtov doteraz nemohli dovoliť financovanie verejného vodovodu či kanalizácie, tak podávame pomocnú ruku.

V oblasti verejných kanalizácií máme na Slovensku čo dobiehať. Podľa aktuálnych štatistík je na kanalizáciu napojených 68% obyvateľov Slovenska a necelých 40 % obcí. V prípade verejných vodovodov je situácia lepšia. Vodovod má vybudovaný takmer 85 % obcí a celkovo je pitnou vodou z verejného vodovodu zásobovaných takmer 90 % obyvateľov Slovenska.  

Väčšina menších obcí, ktoré sa do budovania kanalizácie chceli v minulosti pustiť, narážali na viacero prekážok. Keďže ide o veľkú investíciu, z vlastných rozpočtov, ktoré často postačujú len na zabezpečenie chodu obce, to bolo nemožné. Malé obce boli oproti tým väčším často znevýhodnené aj pri žiadaní o eurofondy. Slovensko sa totiž pri vstupe do Európskej únie zaviazalo odkanalizovať predovšetkým mestá a obce s viac ako 2 000 obyvateľmi. Eurofondy sa preto zameriavali najmä na väčšie sídla.   

Dnes sa situácia konečne mení k lepšiemu. Dotáciou na budovanie vodovodov a kanalizácií tak postupne splatíme obciam investičný dlh, ktorý v tejto oblasti máme. Zvýšeným pokrytím vodárenskej infraštruktúry Slovenska dosiahneme nielen zvýšenie komfortu a zlepšenie zdravia ľudí, ale aj väčšiu ochranu podzemných vôd.